Vedení fendru - Fender rigging

Fendr, se kterým se létá, není nic jiného než nárazník - bójka používaná na lodích o hmotnosti 8 kg zavěšená na 8 metrů dlouhém laně zakončeném lichoběžníkovým madlem.
Fendr se spouští do tří sudů, rozmístěných ve vymezeném prostoru, postupným prodlužováním lana na 4, 6 a 8 metrů.
Pořadí sudů je zveřejněno na briefingu, takže si posádka muže trať proletět "na sucho".

Soutěž začíná na přípravné čáře – pomocník (co-pilot) sedí v normální poloze se zapnutými pásy - obě nohy, musí být uvnitř vrtulníku, a ruce by měly být viditelné pro rozhodčí.
Po odstartování vrtulník vzlétne vertikálně, a lano se natáhne do délky 4 metrů, fendr je ve vzduchu - vrtulník se pohybuje směrem ke vstupní bráně o šířce 3 metry.

Po vložení fendru do prvního sudu spouští pomocník lano na délku 6 metrů a fendr vytáhne ven ze sudu. Poté s fendrem pokračuje k dalšímu sudu kde po vložení fendru do sudu opět změní délku lana na délku 8 metrů.

Pilot vidí sud ve vzdálenosti 2 až 5 metrů před vrtulníkem, poté co ztratí sud ze svého zorného pole je naváděn pouze podle pokynů svého pomocníka. Velkým problémem je silný vítr - trasa, na které jsou umístěné sudy není vždy v ose větru, tudíž nálet na sudy vyžaduje praxi a souhru posádky.

Soutěž končí umístěním bójky v posledním sudu. Vrtulník opouští hřiště průletem výstupní brány.

(video z tréninku, poslední sud se nepodařilo strefit správně)

Doba vyhrazená pro disciplínu je 60 sekund, poté začne počítaní trestných bodů.
Trestné body navíc můžete získat v případě dotyku fendrem vnější strany sudu, dotykem fendru se zemí, při nesprávném pořadí sudů, nesprávnou délkou lana nebo držením lana nesprávným způsobem atd.

helisport fender
(schema pro délku fendru a velikost sportovního nářadí)

Czech