Slalom - Slalom

Slalom je jedním z nejpozoruhodnějších častí soutěže, v níž hlavní břemeno nese co-pilot – v pravém slova smyslu.

Manévrování mezi dvanácti branami trvá 3 minuty a 20 sekund, po celou tuto dobu má pomocník 8 kg těžký kbelík zavěšený na pěti metrovém laně. Kbelík se houpe pod napnutou - nataženou levou rukou operátora, který tvrdě bojuje, aby zajistil průchod kbelíku mezi branami

Úkol začíná na startovní čáře - prázdný kbelík s hmotností okolo 3 kg leží na zemi. Operátor drží nataženou rukou provaz na značce třetího metru.

Vrtulník vzlétá ve směru sudu naplněného vodou, a úkolem operátora je co možná nejdříve naplnit kbelík vodou.

Pokud tento trik bude úspěšný – operátor (co-pilot) rozvine lano do délky 5 metrů, a pilot zvyšuje výšku letu, vytahuje naplněný kbelík ze sudu a letí směrem k první brance.
Šířka branky je jeden metr. Umístění branek na poli je uvedené v pravidlech, mění se pouze pořadí, se kterým se jednotlivé branky prolétávají – pořadí se určí na briefingu den předem a máme čas proletět trat "na sucho".

Schéma náletu a pořadí branek je ve vrtulníku nepostradatelná pomůcka, obdobně tak jak to známé z akrobatických letadel.

Po absolvování dvanácté branky operátor musí rozpustit lano do délky 11 metrů. Vrtulník nalétává nad stůl o průměru 1 metr, kam by operátor měl co možná nejblíže středu položit kbelík.
Z této výšky je metrový terč velmi, velmi malý ...

Chcete-li shromáždit maximální množství bodů, musíte se vejít do 200 sekund, vzít kbelík plný vody a bez ztráty kapek vody - ho dát do středu stolu, po předešlém průletu všech branek na cestě ve správném pořadí.

helisport slalom

Czech