Volná disciplína - Freestyle

Soutěž probíhá následovně: pilot navrhuje manévry a obraty, které předá pro rozhodčí den předem. Manévry by neměl překročit omezení obsažená v pokynech o použití vrtulníku nebo ohrozit bezpečnost. Let může probíhat ve složeni posádky jedno nebo dvoupilotní.
Manévry jsou prováděny v boxu o rozměrech 500 x 500 x 150 m v době nepřesahující 4 minuty.
Hodnocení se provádí za účasti 10 - 12 soudců, kteří mají největší zkušenosti v oboru posuzováni toho to typu soutěže.

Před soutěží rozhodčí můžou zažádat o vyřazeni některých obratů, o kterých budou mít pochybnost že jsou bezpečné.

Vysoké bodováni lze získat jak za celek letu (úroveň obtížnosti prvku, demonstrace možností vrtulníku), techniku provedení (umění pilotáže) a zároveň úroveň prezentace (zaujetí publika).

Bodovaní zdá se býti subjektivní, ale ne každý účastník se specializuje na tento druh létání a vrtulníky jsou odlišné, což neumožňuje všem pilotům stejné podmínky. Tato soutěž není povinná a je prováděna samostatná klasifikace.

Aktuálním mistrem světa je rakouský pilot - Siegfrierd Schwarz – vedoucí pilot Red Bull, který ukázal svoje umění a také možnosti svého vrtulníku Bo-105..
V Evropě jsou pouze dva piloti vrtulníků, kteří mají licence na vrtulníkovou akrobacii a mají k dispozici dva vrtulníky Bolkov – certifikované přes výrobce k tomuto účelu.
Jako zajímavost – hodina akrobatického letu se pohybuje kolem 50.000 Euro, z důvodu výměny a servisu na systému rotoru.

Czech