Navigace - Navigation

Je to jediná, pro veřejnost ne moc atraktivní část závodů vrtulníků, ale kvůli její složitosti a časové tísni je velmi náročná pro posádku.
Deset minut před časem vzletu, se posádka hlásí na čáre "P" (Preparation), kde rozhodčí kontroluje vrtulník - hledá nedovolené zařízení, tj. GPS, mobilní telefony, vysílačky, atd.
Také zkontroluje, zda vrtulník, který je vybaven autopilotem a rádiovým výškoměrem má přístroje zapečetěné a zároveň zapne flight logger pro záznam letu.

Vrtulník přelétává na čáru vzletu "D" (Departure), kde posádka dostane obálku ve které je uvedeno znění úkolu - přesně pět minut před časem vzletu. Obálka obsahuje mapu s povinnými traťovými body MFO1 a MFO2, vyznačeným traťovým bodem TP2, zónou pro vyhledávaní s vyznačenými vstupními a výstupními body zóny, dále body vyhledávání - znaky na oranžových plachtách, které v této zóně musejí byt nalezené a zapsané do připraveného archu. Kromě toho je definován čas vlétnutí do hledané zóny od doby vzletu, kurz k prvnímu bodu MFO1, souřadnice dvou otočných bodů a také schéma zóny hledáni, který je zároveň zápisníkem z letu.

Doba letu mezi čárami odletu "D" (Departure) a příletu "A" (Arrival) je uvedena na vnější straně obálky.
Před vzletem máme přesně pět minut na najití dvou otočných bodů TP1 a TP3 v mapě podle zeměpisných souřadnic, nakreslení tratě, spočítání času pro danou trať a nastavení odpočítávaní na stopkách.
Samotný let po trati nezpůsobuje žádné velké problémy - probíhá ve výšce 200 - 300 m při optimální rychlosti vrtulníku, aby nebylo třeba se soustředit, před vlétnutím do vyhledávací zóny, na kterou musíme snížit výšku letu na 150 m.

Dva krát tři metry veliké znaky v podobě symbolů, které jsou na oranžových plachtách, jsou umístěné tak, aby bylo znesnadněno jejich vyhledání ze směru letu. Posádka musí zvolit systém "prohledávaní" celé zóny tak, aby všechny symboly byly zapsány na správných místech v schematu vyhledávací zóny. Po opuštění zóny prolétáváme další traťové body a míříme bez změny trati letu a také bez zpomaleni letu pod 30 km/h na MFO 2, ze kterého snižujeme výšku letu na čáru A.

Bez zpomalení a z výšky ne menší než 10 m přes pootevřené dveře postupně odhazujeme dva kilogramové pytlíky s pískem na terčích o průměru 5 metrů, umístěných na trati letu, poté uděláme 3 zatáčky o 90 ° protínáme opět čáru, na které jsme finišovali traťový let (máme přesně jednu minutu) a zbývá nám pouze umístit kuželku v díře na střeše "boudy pro psa" s rozměry 0,4 x 0,4 m. Soutěžní disciplína končí v přistávací zóně, kde předáváme podepsané schema vyhledávací zóny a mapu. Po disciplíně přemístíme vrtulník na parkoviště a přistáváme v "depu" pro zbytek dne. Je to jeden z několika dní v roce, kdy se musíme vyrovnat s nedostatkem použití mobilního telefonu a přístupu k internetu - nesmíme radit našim kolegům před jejich startem.

helisport navigace
(Schéma tratě letu, vyhledávacího obrazce, odhozu pytíků s pískem a "psí boudy".)

Czech